OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
hiện tại, vàng đã breakout xuống khỏi kênh giá, tạo ra cơ hội sell.
Chiến lược tham khảo
Sell vàng vùng 1770/71, sl 1776, tp về vùng 1755

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.