Bình luận

Liệu có cần điều chỉnh ko Duy? Mình thấy hơi lệch trend.
Phản hồi
DuyL hoctienga
@hoctienga, hiện tại thì nhận định của mình vẫn chưa thay đổi nhé
khi nó phá cái trend trên thì mới thay đổi lại
Phản hồi
@DuyL, thanks bác.
Phản hồi
theo bác sẽ xuống đến ngưỡng nào vậy?
Phản hồi
DuyL hoctienga
@hoctienga, theo mình nếu chuẩn đẹp thì về 1350 nhé, ở đây nhịp ngắn thì có cản mạnh ở 1574 thì nó về được nên chốt
Phản hồi