Nthieu

Sóng Elliott H1 Vàng

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sẽ quay lại test trend H1 trước khi giảm xuống vùng 125x-126x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.