UnknownUnicorn4548749

GOLD CHO DÀI HẠN- 18/11/2019

Giá lên
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Việc gold hiện tại đang đi theo đúng kênh giá mà khung D1 tạo ra, đồng thời ngày 12/11/2019 xuất hiện mô hình pinbar + hợp lưu vùng cầu tiếp diễn cũ + kênh giá dưới đã đẩy Gold quay ngược trở lại.
Để ý xa hơn thì mô hình kênh giá song song hiện tại của gold cũng chính là mô hình lá cờ chữ nhật
Kì vọng dài hạn gold sẽ breakout phá lên trên mô hình này và đẩy đi 1 quãng về lại vùng 1560.
Điểm vào lệnh: Theo vùng cầu cũ mới được tạo ra.
Khuyến nghị không nên bán tại vùng 1480 cản cũ đối với những ai đánh dài hạn
Giao dịch đang hoạt động:
Hiện tại chưa hết nến ngày hôm nay, ae đừng nên sell vội vàng, kể cả nến ngày hôm nay có breakout khởi mô hình insidebar. Nên nhớ chưa đóng nến ngày chưa nói dc gì nhiều, rất có thể gold giảm về vùng cầu 1456 và quay ngược trở lên tạo fakey
Bình luận:
Kết thúc ngày hôm qua gold đã tạo mô hình fakey lửng lơ, hỗ trợ cho việc tăng giá mạnh. Anh em có thể buy tại 1565 sl 1456 tp 1480. TP 2 hold tiếp 1504. Lưu ý điểm vào lệnh fakey là khi breakout khỏi mô hình tại 1475. Tuy nhiên nếu đặt buy stop tại điểm đó thì điểm sl quá lớn, chúng ta có thể vào 2 lệnh: 1 buy limit 50% pinbar, lệnh 2 buy stop đu theo thị trường.
Bình luận:
Quá tuyệt vời khi gold liên tục tạo pinbar ở h4 và d1. ngày hôm nay gold có thể dc đẩy về 1482 đúng theo target chả fakey. sl ae có thể nhấc về vùng cầu gần nhất h4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.