kieuthinh472

Seller Gold 20/4 DayTrading

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kỷ luật quản lý rủi ro là thứ quyết định sự tồn tại của Trader trên thị trường . Hãy luôn nhớ : Ngày mai thị trường vẫn ở đó !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.