BestSC

Góc Nhìn Ngắn Hạn

BestSC Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tôi đã lưu ý một số vị trí quan trọng ở xuất bản trước và ở biểu đồ này tôi sẽ cho thấy một góc nhìn ngắn hạn trong giai đoạn thị trường tích lũy.
Đường xu hướng chính (1)

- Kháng cự chính: 1800 - 1890, Trend (1), RSI (A), EMA 21
Chỉ khi nào 1890 bị phá vỡ chúng ta mới có điều kiện cần để có thể suy nghĩ về việc mua vào, kháng cự gần nhất là 1880.

- Hỗ trợ chính: 1848 - 1818
Khu vực hỗ trợ này rất quan trọng, tôi có lòng tin với 1848 tuy nhiên kiếm lợi nhuận 3 lần tại 1 vị trí sẽ mang nhiều rủi ro.
Theo lý thuyết là mua vào khi gặp hỗ trợ nhưng ở những lần tiếp theo sau lần thứ nhất sẽ phải hạn chế Volume và lưu ý các mức bảo vệ tài khoản.
Giá vẫn còn dưới Trend (1) vì vật rất khó để mua vào số lượng lớn.
Một kịch bản không vui khi tích lũy dưới Trend (1) và trên 1848 tạo thành một Tam Giác áp lực.
1818 là vị trí mang tính bước ngoặt, nó bị phá vỡ chúng ta có một đường xu hướng giảm dài hạn.

GoodLuck!!
Hãy để lại 1 like nếu nó có ích :)

Đây là xuất bản trước và tôi sẽ nhắc lại
Bình luận:
CÓ MỘT SỰ NHẦM LẪN Ở KHÁNG CỰ CHÍNH: 1880-1890 LÀ XUẤT BẢN CỦA TÔI :)

Nhà xuất bản, sáng lập CSGVN.COM
Telegram: t.me/csg2019
Channel: t.me/csgvn2024
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.