BestSC

Tối Ưu Những Vị Trí

BestSC Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Chúng tôi đã dừng lại việc mua vào tại 1850 và tiếp tục chờ đợi diễn biến mới sau khi thất bại mua vào tại cá vị trí 1930 và 1900.
- Cho đến nay những tin tức vẫn đang rất hỗn loạn khi chưa có gì rõ ràng, mọi thứ đều nằm trong màn sương.
- Xuất bản này sẽ tối ưu và nói rõ ý nghĩa của một số vị trí rất quan trọng.

* Kháng Cự Chính:
- Đường xu hướng (1)(2)
- 1890 - 1900 - 1910
=>> 1910 bị phá vỡ chúng ta có điểm thử thách và phục hồi kỹ thuật tiếp thêm hỗ trợ tại đường xu hướng (2), khi 1910 bị phá vỡ thì đường xu hướng (1) sẽ là hỗ trợ mạnh.

* Hỗ Trợ Chính:
- 1848
- 1818
=>> 1848 là hỗ trợ gần nhất và nó cũng khá mạnh, trường hợp 1848 bị phá vỡ chúng ta có 1818. Việc phản ứng tại 1818 là tất yếu, diễn biến phục hồi nhưng không qua khỏi 1848 thì không được đánh giá là đảo chiều tăng và nó đơn thuần là hồi phục kỹ thuật. 1818 rất quan trọng, nó là điểm xác minh tương lai chính của giá Vàng, 1818 bị phá vỡ chúng ta có xu hướng giảm dài hạn, và nó đứng vững sau phản ứng nằm trên 1848 thì đây chỉ là một cuộc truy quét.

Tôi sẽ nhắc lại xuất bản cũ cho thấy 1848 có hiệu quả
Goodluck!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích :)
Bình luận:
1890 là kháng cự và vị trí xuất hiện mà tôi nhắc đến trong 2 tháng qua, không thể mua vào khi nó còn đứng vững.
1848 là hỗ trợ và volume sẽ phải hạn chế khi nó quay lại 1 lần nữa, tôi có lòng tin vào điểm mua này nhưng nó quay lại 2 lần thì không thể chắc chắn.

Nhà xuất bản, sáng lập CSGVN.COM
Telegram: t.me/csg2019
Channel: t.me/csgvn2024
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.