Phan_FX

XAUUSD XU HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NGÀY 27/11

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Xu hướng ngắn hạn vàng sáng nay quay lại mốc 1456.70$ nếu qua mốc này nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng đến mốc 1452$
- Xu hướng phụ nếu vàng không qua mốc 1456.70$ nhiều khả năng quay lại mốc 1460.70$. Nếu phá qua cảng 1464.72$ sẽ hướng đến mốc 1465$
Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân các nhà đầu tư cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.