GAMOFX

GOLD ĐIỀU CHỈNH, CƠ HỘI SHORT

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
ý tưởng bán đợt trước đã thất bại. Gold vẫn đang tiếp tục hình thành mô hình điều đỉnh.
sau đây là 2 kịch bản dự đoán đường đi của GOLD để vào lệnh.
KỊCH BẢN 1( màu đỏ) Gold tiếp tục tăng thêm 1 nhịp để test kháng cự 1818 .
KỊCH BẢN 2:(màu đen ) Gold phá hỗ trợ và backtext và giảm .
cả 2 kịch bản trên tôi đều ưu tiên chờ đợi điều kiện bán xuống .Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.