OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đang nằm trong vùng quá bán. Ảnh hưởng từ tin NF và bài phát biểu của Mr.Powell
Cần theo dõi giá test vùng kháng cự tiếp theo: 1503 - 1491, nếu giá breakdown sẽ tiệm cận vùng: 1468 - 1454 trong tuần tới.
Chiến lượt:
Buy Limit 1: vùng 1503 - 1491 - SL tại: 1490 - TP: tùy lòng tham
Buy Limit 2: vùng 1468 - 1454 - SL tại: 1453 - TP: tùy lòng tham
Good luck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.