15520339

Nhịp chỉnh cho GOLD - SELL

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- RSI và Stochastic cho tín hiệu quá mua -> thêm 2 tín hiệu SELL

Lưu ý: Ý kiến chủ quan góp phần cho mọi người 1 cái nhìn khác.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.