Caotrader86

Kế hoạch giao dịch Vàng #GoldPlan (29_01_2024)

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kế hoạch giao dịch Vàng #GoldPlan (29_01_2024)
CANH SELL 2030-35 SL 2042 TP 2010
CANH BUY 2010-2012 SL 2005 TP 2030
MN CHÚ Ý CHIA VOL NHÉ!
#Forex #Forextrading #GoldTrading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.