WyckoffianVN

GOLD - Upthrust After distribution = Mark Down

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng thực hiện 1 cú UTAD khá tốt với Volume pattern, Price Action giống như lý thuyết. Việc giá vận động nhanh trên khung H4 cho thấy 1 tín hiệu tích cực cho lệnh sell. Có nhiều khả năng giá sẽ trở về kênh dưới để kiểm định lại cân bằng cung cầu ngay trong tuần này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.