I_am_not_robot

Update XAUUSD 6 - 12 - 2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận định lần trước là XAUUSD sẽ sideway từ 1770 đến 1810. Tuần này, nếu gold có thể sẽ giảm khi sóng c kết thúc. Tiếp tục chờ tín hiệu để sell .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.