GAMOFX

gold con gấu vẫn mạnh hơn

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
liên tiếp các mức kháng cự hình tạo tạo điểm tựa cho phe bán chiếm thế !
khuyến nghị canh retext tiemf điểm sell tốt để tối ưu RR !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.