SonPriceAction

GOLD: Keep it simple stupid - SELL!

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bear Flag + strong downward momentum trên khung thời gian h4 ==>Sell gold khi giá phá xuống dưới 1805, 1st TP nên ở trước vùng 1790 - đỉnh cũ năm 2012.
Hãy quản lý vốn hợp lý, không rủi ro quá nhiều cho 1 lệnh giao dịch
Happy and safe trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.