ThanhThaoMC

11/06 DXY và GOLD

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tôi đang canh Buy GOLD ở vùng giá tốt hơn
Target dài hạn ho GOLD: 1390
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.