VuVanTien94hd

GOLD sell ngắn hạn.

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
214 lượt xem
2
vàng đang phản ứng vs vùng cung 1775. phiên á khá chậm, sẽ đi từ từ tạo cấu trúc giảm nhỏ rồi vào london killzone mong muốn về vùng 68 sau đó bật lên test lại vùng demand mới tạo
Bình luận: vàng false :((