Giavangvietnam

Nhận định Gold (10/03/2021): Chia chốt BUY - Chờ xác nhận để BUY

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mọi kịch bản cho cú gom BUY đợt rồi đã được chúng ta chuẩn bị cả tuần trước đó. Và đương nhiên, những ai BUY vùng 1678 đều đang có lời, tôi phím chia chốt dần và chờ các xác nhận để chắc chắn vùng đáy đã được thiết lập. Sau đó chúng ta mới bắt đầu BUY thêm.

Ok! Giờ là những nhận định của bài viết hôm nay.

Kịch bản giảm: Test lại 1680 thậm chí sâu hơn

Những tin tức mạnh liên qua đến số liệu CPI, đồng thời gói kích thích 1900 tỷ USD đang được thảo luận tại Hạ Viện sẽ tác động mạnh đến đồng USD. Không ai biết được tác động này tốt hay xấu, vì thế mà kịch bản sập trở lại lúc này là có. Tuy nhiên, với những gì mà biểu đồ nến ngày thể hiện, xác suất giảm mạnh là thấp.


Vậy nên: Những ai đang gồng lãi, ăn đâu đó 20-30 giá, để an toàn, nên thả bớt hàng ra và đợi. Kê cao gối ngủ, không có gì phải xoắn. Còn những ai đang gồng lỗ, thì .... À mà thôi, nhịp này đánh ra cho lỗ được thì chịu.

Kịch bản tăng: 172x - 173x và điều chỉnh

Đúng kỷ thuật, thì hôm nay hoặc trễ lắm là mai chúng ta sẽ có giá này. Hợp lưu vùng cung cầu kết hợp đường trendline màu vàng. Sẽ có điều chỉnh giảm, hi vọng là nhẹ.


Kịch bản tăng mạnh: 175x - 177x

Tôi đang chờ điều này. Nếu nó xảy ra, thì kèo BUY vừa rồi tôi phím, chúng ta ăn 100 giá (1000 pip). Chuẩn chưa ạ?


Đồng Đô la index

DXY đã phản ứng. Tại vùng cung cầu hợp lưu trend giảm, tạo mô hình nến đảo chiều. Câu chuyện lúc này là chờ DXY chính thức giảm để Gold TĂNG.Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.