CaoDien

Bài tập về nhà

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell Vàng ngắn hạn giá 1813. Cắt lỗ 1817. Chốt lời giá 1802 và 1790
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.