Tony_Gao

Chiến lược Gold

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold trên khung 4h đã phá mô hình khả năng hồi lại test ngưỡng hổ trợ vùng 1497,,,, ưu tiên canh buy mục tiêu như hình...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.