trum98pk

Thị trường gold theo gốc nhìn đồ thị

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
cậu vàng đang tích lũy trong mô hình nêm .tích lũy càng lâu giá sẽ đi mạnh theo su hướng hiện tại của nó. Sau khi kết thúc mô hình nêm giảm falling webge giá sẽ tiếp tục tăng: tỷ lệ chính xác tỷ giá sẽ Breakout theo xu hướng tăng là 68 - 69.96%. Điều này có nghĩa là các AE có tỷ lệ rủi ro là 30.04 - 32% tỷ giá sẽ Breakout theo xu hướng ngược lại. Đây là một con số chính xác.ae nên mua lên khi giá hồi xuống vùng hổ trợ và đợi sét úp đẹp nữa thôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.