stevehoang

GOLD DÀI HẠN: Cậu đang quay trở lại ?

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
liệu Elliot có làm nên lịch sử ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.