FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
PLAN 14/3 - 18/3
W1: Chạm lại vùng 1970 rút râu trên mạnh thể hiện lực bán
D1: về vùng 61 bật lại thể hiện lực tăng
H4: tăng
- Plan tuần này vàng có thể về lại vùng DZ ngày 1946 - 1914 rồi phản ứng và còn tùy theo tình hình ctranh.
- tin tức xấu cho vàng thì có thể phá DZ ngày về lại 185x - 183x test lại trendline
- Tin tốt vàng có thể lên lại 206x và sẽ có sự điều chỉnh
- Plan 14/3: vàng lên lại vùng SZ 04-10 SELL về về 1958 - 1974
- Nếu phá SZ H1 thì sẽ lên lại 204x - 206x rồi điều chỉnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.