tradingpro2012

Cậu Vàng nín thở chờ thời để khởi nghĩa .

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược bán 1479 của chúng ta hôm qua khớp đúng đỉnh chỉ có điều giá chỉ giảm vê 1470 trước khi tăng trở lại nên chúng ta không chạm chốt lời 1465 tuy nhiên với việc giá đóng cửa 1475 cũng mang lại cho chúng ta 4$ an ủi.
Hôm qua "Ngày lịch sử tại Washington khi tổng thống Mỹ thứ ba bị luận tội " Cậu Vàng gần như không phản ứng với thông tin, có thể nó có độ trễ.
Xét theo PTKT Cậu Vàng đang bị kẹt trong khu vực kháng cứ 1479 - 1482 và hỗ trợ 1465 - 1468 do vậy một khi chưa thoát khỏi khu vực này giá vẫn sẽ tiếp tục Side Ways,
Với những thông tin địa chính trị có phần bất ổn ( quanh việc luận tội trump ) sẽ giúp Cậu Vàng có thể sớm bước vào một đợt vùng lên phản công Gấu break out trend giảm đánh chiến vùng 149x thậm chí xa hơn 1500 nhưng đó là thì tương lai còn hiện tại 1480 vẫn là một cái gì đó khó công phá với Cậu Vàng.
Chiến lược ngày 19/12 :
Sell 1480 - 1482 dừng lỗ 1486,5 chốt lời 1468 ( chiến lược áp dụng đến 20h không khớp hủy lệnh, khớp lệnh đợi update mới )
Buy 1465 - 1467 dừng lỗ 1461 chốt lời 1480 - 1488
Sell 1490 - 1493 dừng lỗ 1497 chốt lời 1480 - 1475

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.