hg8816

2021-12-20 - Xu hướng XAU

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Giá nằm trên ema 34/89 khung 1h, 4h, 1d
- RSI trên 50 khung 1h, 4h, 1d
- Khung lớn tín hiệu tăng, khung nhỏ tín hiệu giảm điều chỉnh
- Lưu ý
1) Chỉ số DXY trong xu hướng đi ngang biên độ rộng, khung 4h/1d xuất hiện tín hiệu phân kỳ
2) Giá có thể giảm điều chỉnh sau đó tiếp diễn đà tăng, quan sát phản ứng giá tại vùng test trend đồng thời là vùng ema 4h và fibo 61.8 (1790-1788)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.