Kgold_vn

XAUUSD - Gold, tín hiệu mạnh mẽ cho thị trường BEAR

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tín hiệu mạnh mẽ, đặt lệnh SELL và ráng giữ lệnh để ăn hết được con trend dài này. STOP LOSS tại 1300

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.