Bear_of_Wall

Ngay lúc này, mua XAUUSD ngắn hạng 1786 Tp 1792.500

Bear_of_Wall Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Quan sát khung H4, biểu đồ DXY , vàng đang có nhịp hồi phục, canh Buy nhanh nếu bạn nhìn thấy tin này sớm, lệnh trước mình vẫn gồng lời nhé.
_BOW_
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: TP đã đạt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.