NguyenThang33

Vàng Vàng đê!!!!!!!!

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại giá đang vào mô hình rồi, liệu có lên tiếp theo trend ko nhể :)))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.