UnknownUnicorn4548749

GOLD- 12/12/2019 CẬU VẦNG VẪN TUÂN THỦ PTKT

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xem clip để biết thêm chi tiết
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.