khoahuynh

Vàng - Tiếp tục canh sell về 1730

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tiếp tục tạo đáy mới xác nhận xu hướng giảm.
Canh sell trong vùng vùng 64-77.
Có thể sử dụng chart nhỏ hơn để confirm lệnh vào nhằm tối thiểu hóa vùng stoploss.
Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào của riêng mình để entry sell trong vùng này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.