Kienthucforex

Vàng hồi, chờ buy !

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược tham khảo: chờ buy vàng 1645/42, sl 1634, tp 1680. Tới 1680 chờ sell tiếp tục.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.