smallturtle

Chờ bán XAU/USD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Biểu đồ H4: Cấu trúc sóng giảm
- Kế hoạch bán
+ Giá chờ bán: 1819.5
+ Giá cắt lỗ: 1830.7
+ Giá chốt lời: 1772.3