SOT_Indie

XAU USD 08/02/2022

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng tăng khung ngày là khá rõ ràng nhưng ai mà biết được tin tức có thể kéo giá vàng đi đâu.
Chờ giá vàng về vùng Trendline rồi tiếp tục ra quyết định
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.