WyckoffianVN

GOLD - Xu hướng tăng tiếp diễn

Giá lên
WyckoffianVN Pro+ Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như đã phân tích với idea hôm qua, sau khi tái tích lũy, GOLD tiếp tục tăng. Nhịp tăng này hoàn toàn có khả năng lên test trendline giảm tuần, cũng là mô hình tam giác mà vàng đang form. Đã buy là phải HOLD nhé :D
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.