Golden_Academy

Nonfarm - Dự báo biến động, bảo vệ tài khoản

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
🌐PLAN VÀNG 03/5 với các dự báo NF không tốt cho Vàng

Tuy vậy, NF là một tin tức quan trọng trong tháng, chúng ta cần thêm dữ liệu khi công bố để giảm thiểu rủi ro

Vàng cần duy trì dưới mố 2328$ để tiếp tục hành trình giảm giá của mình, Giao dịch duy trì dưới 2295$ để đi về mốc 2267$ - 2260$ - 2250$

Mặc khác, phe bò có thể chiếm lại ưu thế khi giá vượt 2328$ và đóng trên nó, hướng về mục tiêu 2336$ - 2346$

Hỗ trợ: 2294 - 2284 - 2267 - 2260
Kháng cự: 2318 - 2328 - 2335

Breakout: 2295-2305

🔴SELL vùng giá 2334 - 2336 stop 2340

🟢BUY vùng giá 2268 - 2266 stop 2262

Vùng giá quan trọng: 2262-2260 có thể được set up sau đó.

Các chiến lược Scalping sẽ được đưa đến khi các vùng kháng cự - hỗ trợ ở trên có tín hiệu vào lệnh.

Lưu ý: TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường‼️

🔰| Giao dịch ngoại hối

🧩 Nhận trung bình 1200 pip mỗi tháng
🧩 Tư vấn về Quản lý Rủi ro
🧩 Tín hiệu ngoại hối có tỉ lệ thắng cao

zalo.me/g/ojchnc965
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.