TAMLUXURY_TRADING

PLAN GOLD Thay đổi

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
trong đầu Phiên Âu lục bán thể hiện lực bán khá mạnh quanh khu vực 2353/2355

Chiến lược Buy thay đổi thành chiến lược SELL
SELL XAU/USD 2353/2355
SL 2357
TP 2340 / 2330

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.