hagonwuan

Dự báo xu hướng giảm ngắn hạn của Vàng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
tôi tiếp tục muốn đưa thêm ý tưởng về vàng XAUUSD.
rất vui nếu được các bạn đón nhận

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.