SoldiersFund

Gold có đi về 1490???

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong 2 tuần qua các Quỹ lớn liên tục nhập và xả vàng trog khi tình hình cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa có hồi kết.
Gold tăng rồi lại giảm.
Liệu rằng trong ngày hôm nay giá có về mức cản 1486 không?
Nếu phá cản 1494 thì sẽ về mức cản tiếp theo là 1486.
Chốt: các nhà đầu tư trung và dài hạn nên xem xét chờ BUY hơn là Sell.
Đề xuất: Buy limit ở mức giá 1487 SL: 1483 TP: 1500-1520
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.