JQKforex

Vàng đợi mốc 1741 1725

JQKforex Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong pha trung hạn
- Vàng đang trong pha giảm giá khá mạnh
- Các vùng hỗ trợ gần nhất 1741 khá mạnh, và vùng níu giá vàng 1725
- Phá vỡ được các vùng này vàng có thể đi về 1680
- Thực hiện lệnh bán xuống tại kháng cự 1760

Trong pha ngắn hạn
- Mua lên tại các vùng hỗ trợ giá 1741
Giao dịch đang hoạt động: Thực hiện lệnh bán xuống tại kháng cự 1760
- Lệnh bán xuống tại 1760 đã khớp , giá hiện tại 1748
- Giao dịch +120pip
Giao dịch đang hoạt động: GOLD 1733 hiện tại đang +270pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.