Tungdang_

XAU/USD. Ngắn hạn. 12/07/2018

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá chạm uptrend line khung W1 tại điểm kháng cự fibo 50%.
Giá chạy theo mô hình 5 dives với điểm D retest lại fibo 50% của cạnh BC và đi xuống test trendline W1.
Nếu giá phá trendline có thể sẽ tiền về điểm fibo extension 2.24 của cạnh AB. Mức giá tại fibo exten 2.24 :1232.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.