ThanhThaoMC

30/05 GOLD đang đi ngang

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tôi đã phân tích cả 3 biểu đồ tuần, ngày, và 4h
Tại biểu đồ hàng tuần, Gold đang tích lũy cho 1 cú nhẩy mạnh mẽ
Tại biểu đồ ngày, GOLD tiệp túc sideway
Tại biểu đồ 4h, GOLD có thể giảm nhẹ xuống 1272
Như vậy không có tín hiệu rõ ràng cho thấy GOLD sẽ tăng hay giảm
Nhưng dựa trên mức tích lũy hàng tuần, có thể thấy bước đi tiếp theo của GOLD rất mạnh mẽ.
Không nên mở lệnh lúc này, vì rất nguy hiểm cho tài khoản của bạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.