duyhungeuh88

dự kiến em vàng trong thời gian tới

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
ae tham khảo, giá dự kiến đi như hình, về giá trrong thời gian dài khoảng từ giờ đến hết năm sẽ đi theo hướng sideway trong khung 1818-1740, trong ngắn hạn giá vàng khả năng đi xuống 1770. mọi người cân nhắc tham khảo, mình phân tích chỉ để cá nhân sử dụng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.