NgocHaiPearlie

Gold 18/09 - Vàng tăng trở lại với tâm lý thận trọng

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng bật tăng trong thời điểm USD cũng tăng trước cuộc họp của FED
Tâm lý thị trường thận trọng hơn, giá Vàng được hỗ trợ tăng vượt qua kháng cự 1920 do đó tạm thời giá vẫn đang trong xu hướng phục hồi hướng đến vùng 1945
Nếu tâm lý thận trọng vẫn được duy trì rất có thể giá sẽ vẫn duy trì đà tăng hiện tại trước khi cuộc họp của Fed diễn ra

Dự báo giá vẫn được hỗ trợ tăng lên 1950 nhưng động lực có thể sẽ không thật sự mạnh. Do đó vẫn cần có sự thận trọng nhất định.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.