AnhH

XAUUSD- Ngắn hạn.

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng có chuỗi ngày tăng giá liên tục thì đã hình thành mẫu hình bearish cypher+ Cản fibo 0.618 + RSI ở trạng thái quá mua. Vì vậy có thể sell gold ngắn hạn.
Entry 1320-1321.
Sl 1325-26 ( SL CỰC NGẮN)
TP 1 1301
TP 2 1288. Good luck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.