dinhnguyen98328

Xauusd dấu hiệu quay đầu mạnh!!!

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tuần này vàng cho tín hiệu tích cực đã khấu hao xong 20% từ đỉnh , dấu hiệu phe mua nhập cuộc và đang chiếm ưu thế tại vùng 1700$, với diễn biến gói kích thích 1.900 tỷ USD , khả quan tuần sau tiếp tục tăng giá cho đến khi gặp áp lực tại vùng giá 1760$ nếu cột móc này được phá vỡ vàng sẽ được xác nhận tăng giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.