I_am_not_robot

Update gold 24 - 11 -2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold hôm nay có thể tăng điều chỉnh về vùng 1810. Sau đó, chúng ta có thể chờ tín hiệu đẹp để sell tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.