Henry_Tran

PLAN GOLD tuần 21/3 - 26/3

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
D1: Xu hướng chính là tăng tuy nhiên xu hướng hiện tại đang giảm
H4: Giảm
H1: Đang có tín hiệu đảo chiều khi giá break qua vùng giá 1930 phá vỡ cấu trúc hồi tăng, đi theo xu hướng chính GIẢM
Plan dài hạn: Canh mua khi giá về lại vùng 187x - 184x
Plan ngắn hạn:
KB1: Giá lên trước thì Canh SELL tại vùng 1926-1931, SL 1932,TP1: 1920, TP2: 1911
KB2: Giá xuống thì canh BUY tại 1910 - 1907, SL: 1906, TP 1926
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.