dinhchien

XAUUSD - đánh xuống theo Trump

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Luôn stop loss
- Key giao dịch: 50% cho tất cả dự đoán.
Đã hủy lệnh
Bình luận:
Bình luận: Target tiếp theo Gold phá hình