dinhchien

XAUUSD - đánh xuống theo Trump

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Luôn stop loss
- Key giao dịch: 50% cho tất cả dự đoán.
Đã hủy lệnh
Bình luận:
Bình luận:
Target tiếp theo Gold phá hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.