TradingWithHunter

Phân tích xu hướng XAUUSD_16/1/2019

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá đã thất bại trong việc hình thành mô hình 2 đỉnh. Hiện tại đang di chuyển trong 1 mô hình tam giác, dự đoán sau khi phá mô hình sẽ có 1 đợt di chuyển rất mạnh.
Nếu không phá được vùng giá 1300, giá vàng có lẽ sẽ điều chỉnh sâu sau vùng phân phối đỉnh hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.